Računovodski servis: imeti ali zamenjati?

Vsa podjetja, ne glede na velikost in obseg poslovanja, moramo voditi poslovne knjige po sistemu…