Obračun davka od dohodka pravnih oseb za društva

Vsa društva morajo oddati obračun DDPO Obračun DDPO morajo oddati tudi vsa društva, ne glede…