Site icon UPline doo

Akcija za novoustanovljene sp in doo

Pozdravljeni med nami podjetniki!

Storili ste velik korak in se odločili, da boste svoje znanje, izkušnje ali izdelek odločno predstavili širši javnosti.

ISKRENE ČESTITKE ZA POGUM IN MOTIVACIJO!

Naj vam pomagamo pri vaših začetkih!

Računovodstvo je temelj vsakega podjetja. Ne glede na velikost in obseg poslovanja, morajo podjetja voditi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Izjema so le samostojni podjetniki, ki lahko izberejo tudi sistem enostavnega knjigovodstva ali pa evidence (npr. izdanih računov), če se odločijo za obdavčitev z normiranimi odhodki (sp – normiranci). Enkrat na leto je poslovne knjige potrebno tudi zaključiti – oddati zaključni račun. Za vodenje računovodstva praviloma najamejo računovodski servis ali imajo zaposlene računovodje v svojih finančno računovodskih službah.


Vsem novoustanovljenim sp in doo ponujamo izredne pogoje v 1.letu poslovanja!


Gradimo na dolgoročnih odnosih, partnerstvu in zaupanju tako, da postanemo vaša desna roka pri vseh odločitvah, ki jih vsakodnevno sprejemate. VARUJEMO VAŠE PODJETJE E: racunovodstvo@upline.si

Exit mobile version