Računovodski servis za sp, doo, društva in zavode

Vsa podjetja, ne glede na velikost in obseg poslovanja, morajo voditi poslovne knjige po sistemu…