Site Loader
Vsa podjetja, ne glede na velikost in obseg poslovanja, moramo voditi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Izjema so le samostojni podjetniki, ki izberejo sistem enostavnega knjigovodstva ali pa evidence (npr. izdanih računov), če se odločijo za obdavčitev z normiranimi odhodki (samostojni podjetniki – normiranci). Enkrat na leto je poslovne knjige potrebno tudi zaključiti. Za vodenje računovodstva praviloma najamemo računovodski servis ali imamo zaposlene računovodje v svojih finančno računovodskih službah. Podjetja, se včasih tudi znajdejo pred odločitvijo: imeti ali zamenjati računovodski servis? Potrebe, ki jih imajo pri poslovanju, cilje, ki jih morajo doseči skozi poslovno leto morda ne dosegajo s pomočjo svojega do sedaj izbranega računovodskega servisa. Računovodja, ki za vas samo vodi poslovne knjige skladno z veljavno zakonodajo, računovodskimi standardi in predpisi ne more zadovoljiti živega krogotoka poslovanja. V končni fazi je računovodja vaša desna roka in vir pomembnih informacij, ki jih nujno potrebujete pri vsakodnevnih odločitvah. Računovodski servis mora predvsem razumeti vaše poslovanje, vam s celovitim pristopom računovodskih, finančnih in poslovnih storitev omogočiti prihranke, kvalitetne storitve ter poenostaviti upravljanje podjetja. Zanimati se mora za vaš posel, predlagati rešitve in izboljšave ter se nenehno izobraževati na tem področju.
Kdaj izbrati računovodski servis?
  • obvezno na začetku svoje poslovne poti. S tem si prihranite čas za nujne informacije in denar, ki vam ga lahko prihrani zaradi napačnih odločitev.
  • kadar vaše podjetje začne rasti. Takrat se šele začne boj z vso birokracijo in zakonodajo. Zato vam mora stati ob strani tisti, ki vas najbolje pozna.
  • kadar je vaše podjetje v težavah. Računovodski servis, ki zapusti svojo stranko v težavah, si verjetno ne zasluži besede servis. Vsi vemo, da tako v življenju kot tudi v poslovanju prihaja do vzponov in padcev. Toda vsak problem je rešljiv, če se ga le lotiš na pravi način. Če ni pravilne podpore je pravi čas za spremembe poslovnih partnerjev.
  Kdaj menjati računovodski servis?  Menjava računovodskega servisa za podjetje in podjetnika je lahko zahteven in kompleksen korak. Pri nas pa poskrbimo za olajšan in poenostavljen prehod. Ob prehodu opravimo kratek pregled stanja, povežemo se z bivšim računovodskim servisom/računovodjem in/ali FURSom. Upoštevamo Pravilnik o primopredaji knjigovodskih listin in poslovnih knjig, kateri določa postopke in roke za primopredajo dokumentacije v primerih, ko naročnik zamenja računovodski servis in ga je sprejela Zbornica računovodskih servisov pri GZS.
  • vedno, ko menite, da ne dobite informacij pravočasno
  • vedno, ko se prepričate, da so informacije nepravilne
  • vedno, ko vam rečejo, da za vas nimajo časa
Cena, ki naj bi bila pogoj za menjavo servisa, pa je vedno zelo relativna stvar. Saj veste: vse kar je poceni, lahko na drugi strani dvakrat preplačamo. Z denarjem ali posledicami. Vedno predlagamo osebno komunikacijo na vseh nivojih. Le tako, lahko skupaj z vami rastemo in se razvijamo. Menjava servisa je možna:
  • kadarkoli med poslovnim letom
  • ali na koncu poslovnega leta

VARUJEMO VAŠE PODJETJE Info: racunovodstvo@upline.si

Post Author: UPline