DAVČNO SVETOVANJE Davčno svetovanje je čedalje bolj nepogrešljivi del informacijsko poslovnega procesa podjetja. Tesno je povezano z računovodstvom in financami, brez katerega krogotok poslovanja podjetja dandanes ne more obstajati. V sodelovanju z našimi poslovnimi partnerji, za vaše podjetje skrbijo najboljši davčni svetovalci z dolgoletnimi izkušnjami: skrbno in strokovno z odličnim znanjem VARUJEJO VAŠE PODJETJE. Področja davčnega svetovanja, za katera skrbimo:
 • davek od dohodkov pravnih oseb
 • dohodnina
 • davek na dodano vrednost
 • davek od premoženja nepojasnjenega izvora oziroma nenapovedanih dohodkov
 • davek na dediščine in darila
 • davek na promet nepremičnin
 • davek od premoženja
 • davek od prometa zavarovalnih poslov
 • davek na finančne storitve
 • davek na motorna vozila
 • davek na vodna plovila
 • davek na dobitke od iger na srečo
 • nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
 • mednarodno obdavčenje
Obseg davčnega svetovanja zajema, ko nas potrebujete za: 
 • zastopanje v davčnih postopkih
 • z vami ali namesto vas se udeležimo sestankov na finančnem uradu
 • preventivni davčni pregledi
 • posvetovanja o davčnih vidikih načrtovanih transakcij
 • priprava elaboratov za transferne cene
 • davčno načrtovanje
 • preverjanje izračunov po davčnih odločbah
 • pomoč pri pripravi davčnih napovedi in obračunov
 • sodelovanje s tujimi institucijami (bankami, finančnimi uradi,…)
 • urejanje statusa davčnega rezidentstva
 • reševanje tekočih davčnih dilem
 • pomoč pri statusnem preoblikovanju subjektov
 • izobraževanje zaposlenih v podjetjih o davčnih pravilih, novostih,…
Davčno svetovanje je namenjeno:
 • fizičnim osebam
 • zasebnikom in podjetnikom
 • gospodarskim družbam
 • vsem drugim oblikam organiziranja (društva, zavodi, zadruge,…)
VARUJEMO VAŠE PODJETJE Info: racunovodstvo@upline.si