1. PREGLED IN ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA
  2. KRATKOROČNI IN DOLGOROČNI FINANČNI NAČRTI
  3. PRIPRAVA DENARNEGA TOKA
  4. FINANČNA ANALIZA PODJETJA ALI FIZIČNE OSEBE
  5. INVESTICIJE IN NJIHOVO FINANCIRANJE
  6. POMOČ PRI PRIDOBIVANJU FINANCIRANJA
  7. POMOČ PRI UVEDBI UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE LIKVIDNOSTI IN SOLVENTNOSTI PODJETJA
  8. POMOČ PRI UPRAVLJANJU TERJATEV
  9. NADZIRANJE ODLIVOV PODJETJA
  10. UPRAVLJANJE S PRIHRANKI
  11. FINANČNI NADZOR PODJETJA ALI FIZIČNE OSEBE
  VARUJEMO VAŠE PODJETJE E: info@upline.si