Site Loader
Minimalna plača od 1. januarja 2019 Sprejeto je bilo zvišanje minimalne plače. NETO PLAČA S sprejetjem novele zakona o minimalni plači se najnižji prejemek za polni delovni čas od 1. januarja 2019 s sedanjih 638 evrov neto zvišuje na 667 evrov neto, od 1. januarja 2020 pa na 700 evrov neto, poleg tega bodo na isti datum (1. 1. 2020), iz minimalne plače izvzeti tudi vsi dodatki (za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje razmere dela). Z novelo se bo za izračun minimalne plače od 1. 1. 2021 uporabljala formula, in sicer, da mora najnižji prejemek za polni delovni čas za 20 odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške. Z amandmajem, pa je bila sprejeta tudi zgornja meja minimalne plače, in sicer ta ne sem biti višja od 140 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov. Vir: MDDSZ BRUTO PLAČA Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) določa pravico dominimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave. Minimalna bruto plača znaša: – za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019, 886,63 evrov bruto, – za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, 940,58 evrov bruto. Vir: MDDSZ

Post Author: UPline