Vsa podjetja, ne glede na velikost in obseg poslovanja, morajo voditi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Izjema so le samostojni podjetniki, ki izberejo sistem enostavnega knjigovodstva ali pa evidence (npr. izdanih računov), če se odločijo za obdavčitev z normiranimi odhodki (samostojni podjetniki – normiranci). Enkrat na leto pa je poslovne knjige potrebno tudi zaključiti. Za vodenje računovodstva praviloma najamejo računovodski servis ali imajo zaposlene računovodje v svojih finančno računovodskih službah.

  • RAČUNOVODSTVO: celostna podpora na osebni in online strani
  • DAVČNO SVETOVANJE: na področju davkov in zakonodaje
  • PODJETNIŠTVO: pravne/odvetniške storitve, ustanovitev podjetij, stečaji, prisilne poravnave
  • FINANCE: razpisi, svetovanja na področju financiranja, optimizacija stroškov
  • IZOBRAŽEVANJA: seminarji in delavnice
  • TUJCI: podjetja, dovoljenja, zaposlovanje
E: racunovodstvo@upline.si