Vsa podjetja, ne glede na velikost in obseg poslovanja, morajo voditi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Izjema so le samostojni podjetniki, ki izberejo sistem enostavnega knjigovodstva ali pa evidence (npr. izdanih računov), če se odločijo za obdavčitev z normiranimi odhodki (samostojni podjetniki – normiranci). Enkrat na leto pa je poslovne knjige potrebno tudi zaključiti. Za vodenje računovodstva praviloma najamejo računovodski servis ali imajo zaposlene računovodje v svojih finančno računovodskih službah.

– RAČUNOVODSTVO: osebno in celovito brez skritih stroškov
– DAVČNO SVETOVANJE: na področju davkov in zakonodaje
– PODJETNIŠTVO: pravne/odvetniške storitve, ustanovitev podjetij, stečaji, prisilne poravnave
– FINANCE: razpisi, svetovanja na področju financiranja, optimizacija stroškov
– IZOBRAŽEVANJA: seminarji in delavnice
– TUJCI: podjetja, dovoljenja, zaposlovanje

VARUJEMO VAŠE PODJETJE
Info: Pošljite ponudbo – računovodstvo