Site Loader
RAČUNOVODSTVO – TEMELJ VSAKEGA PODJETJA:
 • pregled ustreznosti listin v skladu z zakonodajo RS,
 • evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v knjigo enostavnega knjigovodstva,
 • evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v glavno knjigo,
 • evidentiranje poslovnih dogodkov v pomožne knjige
 • vodenje glavne in pomožne knjige
 • vodenje knjige enostavnega knjigovodstva
 • vodenje posebne evidence o neporavnanih in poravnanih terjatvah in obveznostih komitenta,
 • priprava in izdelava plačilnih nalogov v pisni oziroma elektronski obliki,
 • poročila o prilivih in odlivih iz poslovnih računov,
 • plačevanje obveznosti v imenu in za račun stranke,
 • izdelava tedenskega, mesečnega, letnega plana denarnih tokov,
 • druge storitve po potrebi komitenta v zvezi z prilivi in odlivi denarnih sredstev.

 • kontrola in evidentiranje poslovnih dogodkov v predpisane davčne evidence,

 • izdelava knjige prejetih računov,
 • izdelava knjige izdanih računov,
 • izdelava knjige uvozov,
 • vodenje drugih pomožnih knjig za potrebe davčne zakonodaje,
 • druge storitve iz davčnega področja po potrebi stranke.

Dodatne računovodske storitve:

 • Vlaganje izvršb in vodenje postopka,
 • Izvajanje računovodstva na sedežu stranke,
 • Kadrovska podpora (pomoč pri kadrovskih pogodbah, vprašanjih, zaposlovanju itd.)
 • priprava in pošiljanje opominov;
 • prijava potreb po delavcih in prijava delavcev v zavarovanje
 • odjava delavcev,
 • priprava medletnih poročil za zunanje uporabnike,
 • obveščanje o novostih s področja računovodstva, financ in davkov,
 • prevzem dokumentacije na sedežu podjetja
Sodobno elektronsko poslovanje na sedežu podjetja ali online: 
 • izdajanje E-računov

 • omogočanje programov za Račune in Potne naloge

 • online poslovanje možno tudi na pametnih telefonih

 • uporabljamo program Minimax

Post Author: UPline