Site Loader
Povpraševanje

RAČUNOVODSTVO – TEMELJ VSAKEGA PODJETJA:

– pregled ustreznosti listin v skladu z zakonodajo RS,
– evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v knjigo enostavnega knjigovodstva,
– evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v glavno knjigo,
– evidentiranje poslovnih dogodkov v pomožne knjige
– vodenje glavne in pomožne knjige
– vodenje knjige enostavnega knjigovodstva
– vodenje posebne evidence o neporavnanih in poravnanih terjatvah in obveznostih komitenta,
– priprava in izdelava plačilnih nalogov v pisni oziroma elektronski obliki,
– poročila o prilivih in odlivih iz poslovnih računov,
– plačevanje obveznosti v imenu in za račun stranke,
– izdelava tedenskega, mesečnega, letnega plana denarnih tokov,
– druge storitve po potrebi komitenta v zvezi z prilivi in odlivi denarnih sredstev.

– kontrola in evidentiranje poslovnih dogodkov v predpisane davčne evidence,
– izdelava knjige prejetih računov,
– izdelava knjige izdanih računov,
– izdelava knjige uvozov,
– vodenje drugih pomožnih knjig za potrebe davčne zakonodaje,
– druge storitve iz davčnega področja po potrebi stranke.

Dodatne računovodske storitve:

– Vlaganje izvršb in vodenje postopka,
– Izvajanje računovodstva na sedežu stranke,
– Kadrovska podpora (pomoč pri kadrovskih pogodbah, vprašanjih, zaposlovanju itd.)
– priprava in pošiljanje opominov;
– prijava potreb po delavcih in prijava delavcev v zavarovanje
– odjava delavcev,
– priprava medletnih poročil za zunanje uporabnike,
– obveščanje o novostih s področja računovodstva, financ in davkov,
– prevzem dokumentacije na sedežu podjetja

Sodobno elektronsko poslovanje na sedežu podjetja ali online: 

– izdajanje E-računov

– omogočanje programov za Račune in Potne naloge

– online poslovanje možno tudi na pametnih telefonih

– uporabljamo program Minimax

Post Author: UPline

Dodaj odgovor