Site Loader
RAČUNOVODSTVO – TEMELJ VSAKEGA PODJETJA: – pregled ustreznosti listin v skladu z zakonodajo RS, – evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v knjigo enostavnega knjigovodstva, – evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v glavno knjigo, – evidentiranje poslovnih dogodkov v pomožne knjige – vodenje glavne in pomožne knjige – vodenje knjige enostavnega knjigovodstva – vodenje posebne evidence o neporavnanih in poravnanih terjatvah in obveznostih komitenta, – priprava in izdelava plačilnih nalogov v pisni oziroma elektronski obliki, – poročila o prilivih in odlivih iz poslovnih računov, – plačevanje obveznosti v imenu in za račun stranke, – izdelava tedenskega, mesečnega, letnega plana denarnih tokov, – druge storitve po potrebi komitenta v zvezi z prilivi in odlivi denarnih sredstev. – kontrola in evidentiranje poslovnih dogodkov v predpisane davčne evidence, – izdelava knjige prejetih računov, – izdelava knjige izdanih računov, – izdelava knjige uvozov, – vodenje drugih pomožnih knjig za potrebe davčne zakonodaje, – druge storitve iz davčnega področja po potrebi stranke. Dodatne računovodske storitve: – Vlaganje izvršb in vodenje postopka, – Izvajanje računovodstva na sedežu stranke, – Kadrovska podpora (pomoč pri kadrovskih pogodbah, vprašanjih, zaposlovanju itd.) – priprava in pošiljanje opominov; – prijava potreb po delavcih in prijava delavcev v zavarovanje – odjava delavcev, – priprava medletnih poročil za zunanje uporabnike, – obveščanje o novostih s področja računovodstva, financ in davkov, – prevzem dokumentacije na sedežu podjetja Sodobno elektronsko poslovanje na sedežu podjetja ali online:  – izdajanje E-računov – omogočanje programov za Račune in Potne naloge – online poslovanje možno tudi na pametnih telefonih – uporabljamo program Minimax

Post Author: UPline