Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) podjetja UPline doo (v nadaljevanju podjetje) so sestavni del vseh pogodb med podjetjem in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo s podjetjem. Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med podjetjem in stranko.

Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Predmetni splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine podjetja, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine, ter urejajo odnos med podjetjem in stranko.

Uporaba pojmov:

Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno-poslovnem razmerju s podjetjem, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.
Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve podjetja za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.
Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga podjetje ponudi stranki.
Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med podjetjem in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga podjetje pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
Predmet pogodbe je blago iz prodajnega kataloga podjetja.

Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko podjetje odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju. Vsa obvestila strankam, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe, sklenitev ali odstop od pogodbe ter druge informacije daje podjetje preko elektronske pošte na naslov, ki ga je posredovala stranka. Družba obvešča tudi preko navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko.

Podjetje se zavezuje, da bo v vsakem trenutku na svoji spletni strani nudila sledeče informacije:

· podatke o identiteti podjetja (ime podjetja, sedež, matična in davčna številka, podatki o vpisu v register z navedbo registra in številko vpisa),
· kontaktne podatke (e-poštni naslov, telefonska številka),
· informacije o osnovnih lastnostih izdelkov in storitev (vključno z informacijami o po-nakupnih storitvah in jamstvih),
· informacije o dobavljivosti izdelkov,
· dobavne pogoje (način, lokacija in datum dobave),
· nedvoumno navedene cene, vključno s podatki o dodatnih davčnih in transportnih stroških,
· plačilne in dobavne metode,
· obdobje veljavnosti ponudbe,
· pogoje in roke za odstop od pogodbe,
· seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake in
· podatke o pritožbenem postopku.

Podjetje se zavezuje, da ne bo postavljala nobenih pogodbenih pogojev, ki bi bili nepošteni do potrošnika, v skladu z določbami ZVPot. Nepošteni pogodbeni pogoji so nični.

Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Podjetje se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na spletni strani podjetja z datumom uveljavitve spremembe. Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila strankama dostopna na dan sklenitve pogodbe. Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.

Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani podjetja in s prejemom obvestila o spremembi. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev. V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima podjetje pravico, da odstopi od pogodbe. V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih, pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.

Kolizija pravnih določb

V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem podjetja, se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru. Podjetje in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe. V kolikor so predmetni splošni pogoji v nasprotju s predpisi o varstvu potrošnikov, se v tem delu uporabi relevantna potrošniška zakonodaja.

Splošne določbe

Stranka je dolžna obvestiti podjetje o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke, spremembi lastniške strukture stranke, spremembi pravnoorganizacijske oblike stranke, nastop stanja, ki kaže na insolventnost (plačilno nesposobnost) stranke, ne glede na to, ali so podani zakonski pogoji za uvedbo stečaja ali prisilne poravnave in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med podjetjem in stranko.

Podjetje zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Varstvo osebnih podatkov podjetja, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani podjetja.

Podjetje se trudi zagotavljati ažurnost informacij in podatkov v okviru spletne trgovine. Pri oglaševalskih sporočilih in v opisih izdelkov v spletni trgovini podejtja lahko pride do manjših odstopanj glede dejanskih lastnosti izdelka, ki ne zavezujejo podjetja. Podjetje pa zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi.

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi. Podjetje pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in vključujejo DDV.

Registracija

Ob naročilu izdelka v naših spletnih trgovinah https://osebnovarovalnaoprema.si, https://sport-tactical.com, katere lastnik smo kot podjetje UPline d.o.o. je omogočen nakup izdelkov za goste. Ob večjih naročilih preko spletnih trgovin pa se je potrebno tudi registrirati. Za uspešen nakup so potrebni naslednji podatki: naslov plačnika oz. naslov za dostavo, mobilna telefonska številka in e-naslov na katerega kupec prejme potrdilo in v primeru pravne osebe tudi davčna številka podjetja. Z uspešno oddanim naročilom oz. nakupom na spletni strani se strinjate z vsemi pogoji poslovanja podjetja UPline d.o.o.

Spletna trgovina https://osebnovarovalnaoprema.si/ je namenjena izključno samo pravnim osebam, društvom, kmetijam in javni upravi. Fizičnim osebam omogočamo nakup direktno v našem podjetju.

Naročanje

Vsa naročila potekajo preko spletnih trgovin https://osebnovarovalnaoprema.si, https://sport-tactical.com , katere lastnik smo kot podjetje UPline d.o.o. in so dostopna 24 ur na dan in 7 dni na teden. Izbirate lahko med vsemi objavljenimi izdelki, če pa želenega izdelka ni na zalogi, nam pošljite povpraševanje na E: info@upline.si in dogovorili se bomo, kdaj in kako je dobava mogoča. Izdelki v spletnih trgovinah so kakovostni in v skladu s standardi, ki jih zagotavljajo naši dobavitelji. Za podrobnejše informacije o sestavi posameznega izdelka nam pišite po elektronski pošti.

Cene izdelkov

Cene veljajo do trenutka objave novega cenika na spletni strani. Vse cene izdelkov v spletnih trgovinah podjetja UPline d.o.o. so v evrih z dodanim 22% DDV oziroma ddv, ki ga določen izdelek zahteva po Zakonodaji. V mobilni verziji spletnih trgovina so cene izdelkov objavljene v evrih brez dodanega DDV.

Izdelke dostavlja Pošta Slovenije, d.d., po ceniku, objavljenem na spletni strani https://upline.si/. Cene se lahko kadarkoli spremenijo, če se spremenijo pogoji na trgu in pri naših dobaviteljih. Pridržujemo si pravico do sprememb cen kadarkoli je to potrebno, vendar se hkrati trudimo, da vam omogočimo pogoje nakupa po najbolj optimalnih cenah, ki jih lahko zagotovimo v danem trenutku.

Kupoprodajna pogodba

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec na spletni strani odda naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji obvezujoči tako za ponudnika kot za kupca. Podjetje uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški. Kupoprodajna pogodba med uporabnikom (kupcem) in podjetjem je sklenjena v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku podjetja zato je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

Pogodba bo shranjena pri našem podjetju, dostop do nje je mogoč osebno na naslovu podjetja, po pošti ali e-pošti.

Izstavljanje računov:

Podjetje pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob podanem naročilu na spletni strani podjetja. Na zahtevo stranke zabeleženo pod opombe ob oddaji naročila podjetje priloži tiskan izvod računa naročenim izdelkom. Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.

Znižani izdelki so označeni z oznako “AKCIJA”.

Oddaja naročila

Oddaja naročila je mogoča tudi po telefonu. Kupec s klicem na številko za naročanje T: 03 620 89 82, lahko odda naročilo, ki ga mora tudi pisno potrditi z jasnimi besedami (npr. “potrjujem naročilo”), tako da po e-pošti odgovori na potrdilo, ki mu je posredovano ob oddaji naročila. Pogodba je sklenjena, ko kupec pošlje pisno izjavo, da ponudbo sprejema. Kupca za klice na telefonsko številko skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov bremeni le osnovna cena telefonskega pogovora, ki jo zaračunava telekomunikacijski operater.

Status naročila

Status naročila prejmete po e-pošti. Vsako spremembo naročila dobite na svoj e-naslov, ki ste ga navedli ob nakupu. Prav tako dobite e-pošto, če kateri od vaših naročenih izdelkov trenutno ni dobavljiv ali je dobavljiv kasneje kot je predvideno s strani dobavitelja.

Dobavni roki

Dobavni roki so kratki v primeru, da je izdelek na zalogi. Izdelki na zalogi v podjetju, so dobavljivi v roku do 3 delovnih dni. V primerih, ko se zgodi, da izdelka ni na zalogi v podjetju, ampak na zalogi pri dobavitelju, so dobavni roki do 8 delovnih dni, če vam le to tudi potrdimo ob naročilu. Daljši dobavni roki so predvsem pri izdelkih za katere dobavitelji ne morejo zagotoviti takojšnje dobave. Načeloma dobavni roki ne presegajo od 14 do 30 dni dni od potrjenega in plačanega naročila, lahko pa se vseeno zgodi, da so daljši od 30 dni.

Dobavni roki

do 3 dni, če je izdelek na zalogi na naslovu podjetja. Spremljajte kategorijo https://osebnovarovalnaoprema.si/na-zalogi-v-podjetju/
do 8 dni, če je izdelek na zalogi pri dobavitelju. Potrdimo ob prejemu povpraševanja!
do 30 dni, če je izredno povpraševanje po izdelku
nad 30 dni, če je motena dobava surovin, materiala in blaga na trgu - izredne razmere!

Dobavni roki so lahko daljši od 30 dni:

če dobavitelj nima izdelka na zalogi
izdelki so po naročilu
izdelki so po prednaročilu iz proizvodnje
izdelki so v omejenih količinah
na trgu je pomanjkanje materiala
na trgu je pomanjkanje izdelkov
problemi so s transportom in logistiko
izredne razmere

Pošta Slovenije

Pri dostavi sodelujemo s Pošto Slovenije, d.d., ki zagotavlja hitro in zanesljivo dostavo paketov. V večini primerov stranke naročene izdelke prejmejo že naslednji delovni dan. V času sezonskih razprodaj in akcij, se lahko zaradi povečanega prometa, čas obdelave vašega naročila podaljša.

Načini plačila:

Plačilo po predračunu
Kupcu spletne trgovine izdamo Predračun za naročeno blago, takoj po izvedbi nakupa, ki ga poravna z nakazilom na poslovni račun podjetja. Blago bo odposlano, ko bo na poslovnem računu podjetja UPline d.o.o. razvidno, da je bilo plačilo uspešno izvedeno in tudi v skladu z rokom dobave, ki je dogovorjen s kupcem. Takšen način plačila je namenjen predvsem pravnim osebam, javnim ustanovam in društvom.

Preko plačilnega modula STRIPE
Kupcu spletne trgovine omogočamo plačilo preko kreditnih kartic oziroma direktno preko njegove spletne banke. Stripe je globalna plačilna platforma za plačevanje preko spleta. Stripe podpira vse večje debetne in kreditne kartice: Visa, Mastercard, Maestro in American Express, prav tako tudi vrsto e-denarnic ter ostalih plačilnih sredstev. V Sloveniji podpira vse večje plačilne kartice.

Zamenjava blaga

Če je kupec naročil izdelek, ki mu kakorkoli ne ustreza (prevelik, premajhen,…), ga lahko skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov pri nas zamenja. O želeni zamenjavi nas mora obvestiti v 8 dneh na E: info@upline.si. V naši vednosti in po dogovoru nam izdelek pošlje na naslov za menjave in vračila:

UPline d.o.o., Zalog pri Šempetru 19A, 3311 Šempeter v SD.
In poslali mu bomo drugega, skladno z dogovorom. Edini strošek, ki bremeni kupca je strošek vračila izdelka.

Preklic naročila in neprevzem pošiljke

Kupec lahko svoje naročilo prekliče v 24 urah po oddaji naročila. Pri pravočasnem preklicu naročila kupcu v zvezi s tem ne nastanejo nobeni stroški. Naročilo prekličete na E: info@upline.si. Kupec lahko svoje naročilo prekliče tudi pozneje, vendar samo, če mu po emailu sporočimo, da izdelka, ki ga je naročil, ne moremo pravočasno dobaviti. V primeru neprevzema pošiljke za katero ni verodostojne razlage kupca, kupcu izstavimo račun za poštnino in pakiranje po veljavnem ceniku podjetja.

Reklamacije in vračilo blaga

Vsako reklamacijo bomo poskušali rešiti v dobro kupca, skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov.

Potrošnik ima skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) pravico, da v 14 dneh od prejetja blaga podjetju sporoči oz. poda izjavo, da odstopa od pogodbe (nakupa), ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Obvestilo o odstopu lahko kupec predloži podjetju z nedvoumno izjavo, ki jo pošlje na E: info@upline.si, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.

Kupec ima za tem 8 dni, da blago vrne v nespremenjeni količini in obliki ter ga pošlje podjetju na naslov za vračila in menjave: UPline d.o.o., Zalog pri Šempetru 19A, 3311 Šempeter v SD. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom pogodbe (nakupa), je neposreden strošek vračila blaga. Vračila blaga z odkupninami ne sprejemamo! Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 8-dnevnega roka za vračilo.

Vračilu kupec obvezno priloži kopijo računa. Kot navaja 43.d člen ZVPot, vrnemo prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Kupec ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje. Denar bomo vrnili nemudoma, ko bo to mogoče, vendar ne pozneje kot v 8 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Slikovni material izdelkov spletnih trgovin

Slike oz. fotografije izdelkov, ki so objavljene v spletnih trgovinah, katerih lastnik je podjetje UPline d.o.o., so zaradi specifike spletne trgovine digitalno obdelane, zato ne izključujemo odstopanja v barvnem odtenku prejetih izdelkov. Do razlik v barvnem odtenku izdelka lahko pride tudi zaradi uporabe različnih nastavitev zaslonov in uporabe različnih naprav za dostop do želene spletne trgovine. Vsaka naprava (računalnik, mobilni telefon, dlančnik,…) prikazuje barve in barvne odtenke z določenim odstopanjem od dejanskega stanja.

Pravice in obveznosti potrošnikov – pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga, da podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema blaga.

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca trgovine: info@upline.si ali na drug način, ki ga omogočajo ostali kontaktni podatki podjetja oziroma s pomočjo obrazca v prilogi k tem Splošnim pogojem poslovanja. Voljo za odstop od pogodbe mora potrošnik navesti jasno in nedvoumno. Če se potrošnik odloči za uporabo izpolnitve obrazca za odstop, podjetje potrošniku po elektronski pošti nemudoma pošlje potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca na trajnem nosilcu podatkov.

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago bodisi vrne bodisi pošlje na naslov podjetja. Kupec mora najkasneje v 14 dneh po obvestitvi podjetje o odstopu od naročila podjetju vrniti prejeto blago.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če podjetje zaradi tega ne bremenijo nobeni dodatni stroški.

Potrošnik skupaj z izjavo o odstopu navede svoje osebne podatke (osebno ime in kontaktne podatke). Podjetje vrne kupnino in vsa ostala plačila najkasneje v 14 dneh po prejetju obvestila o odstopu, vendar lahko podjetje vračilo zadrži do prejetja vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je dejansko poslal blago.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila v primerih, določenih v 5. odstavku 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov, za pogodbe:

· o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

· o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;

V primeru, da je bil za plačilo naročila (ali za del vrednosti naročila) uporabljen kupon, se v primeru odstopa od pogodbe potrošniku vrne kupon v enaki vrednosti, kot jo je imel kupon ob oddaji naročila. V primeru, da je bila pri oddaji naročila uporabljena promocijska koda za popust, se potrošniku v primeru odstopa od pogodbe vrne popust v obliki nove promocijske kode.

Seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake:

Skladno z ZVPot je napaka stvarna:

če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Za spletne nakupe lahko kupec, ki je potrošnik skladno z določbami ZVPot, uveljavlja reklamacijo iz naslova stvarne napake v dveh letih, odkar je bila stvar izročena, kar izkazuje z originalnim računom in potrdilom o dostavi blaga.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice na ta način:

• če o napaki obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita;

• kupec mora prodajalca obvestiti na info@upline.si in natančneje opisati napako ter ponudniku omogočiti, da stvar pregleda;

• obvestilo o napaki lahko kupec ponudniku sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo.

Kupec, ki je pravilno obvestil ponudnika o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da:

• odpravi napako na blagu ali

• vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

• blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

• vrne plačani znesek.

Če napaka ni sporna, ponudnik čimprej, vendar najpozneje v osmih dneh ugodi kupčevi zahtevi. Ponudnik pisno odgovori kupcu na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je napaka sporna. Če ponudnik uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan kupcu po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati odškodnino v višini maloprodajne cene novega proizvoda. Kupec je v primeru odobrene reklamacije za stvarno napako upravičen tudi do povračila morebitnega stroška dostave, ki ga je imel pri spletnem nakupu. Kupec, ki ni potrošnik skladno z ZVPot, svoje pravice do jamčevalnih zahtevkov uveljavlja z veljavno zakonodajo.

Skladno z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS) ponudnik v splošnih pogojih poslovanja obvešča, da trenutno ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži skladno s tem zakonom. Skladno s 4. odstavkom istega člena ponudnik objavlja povezavo na platformo za SRPS tukaj.

Politika varstva osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov podjetja UPline, kateri je lastnik spletnih trgovin, je dostopna tukaj.

Odjava od prejemanja komercialnih in informativnih sporočil

Prejemanje reklamnih in informativnih elektronskih sporočil (E-novice) lahko prekličete tako, da na dnu sporočila sledite povezavi “Odjava od E-novic”. Ponovna prijava je mogoča v spletni trgovini ali z oddajo novega naročila.

Prejemanje komercialnih in informativnih SMS-sporočil lahko prekličete s sporočilom ODJAVA na G: 064 298 298 ali ustno s telefonskim klicem na telefonsko številko T: 03 620 89 82 v delovnem času podjetja ali pisno na info@upline.si, kjer kot predmet sporočila navedete ODJAVA in pripadajočo telefonsko številko. Ponovna prijava je mogoča z oddajo novega naročila.

Lastništvo

Vsi zapisi, listine, tehnična dokumentacija in druga dokumentacija, povezana s predmetom pogodbe, so in ostanejo v lasti podjetja tudi po sklenitvi pogodbe, razen če je podjetje izdalo pisno dovoljenje za uporabo tega gradiva. V primeru, da podjetje izda soglasje za uporabo te dokumentacije, se stranka zavezuje, da bo omenjeno dokumentacijo uporabljala izključno za dogovorjene namene; prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja brez pisnega soglasja podjetja. Stranka soglaša in je izrecno seznanjena, da omenjena dokumentacija predstavlja poslovno skrivnost podjetja UPline doo.

Če v pogodbi med podjetjem in stranko ni dogovorjeno drugače, si podjetje pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.

Poslovna skrivnost

Pogodbe, sklenjene med podjetjem in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost vsi podatki, ki jih podjetje posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni priročniki, navodila, tabele, ceniki, poslovni ali finančni podatki itd.

Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti podjetja ves čas trajanja pogodbenega razmerja. Podatke, katerih razkritje bi lahko močno škodilo podjetju, mora stranka kot poslovno skrivnost ohranjati še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršitve poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna. Pogodbeni stranki se lahko v pogodbi dogovorita za izjeme od teh določb.

Omejitev odgovornosti

Podjetje se trudi zagotoviti pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da podjetje ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo podjetje kupca obvestilo o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.

Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Podjetje si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.

Podjetje si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si podjetje pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav.

V takih primerih bo podjetje nemudoma obvestilo stranko o tehničnih težavah ter posredovalo navodila glede nadaljnjih postopkov.

Stranka mora pred obiskom spletne strani podjetja na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.

Podjetje si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani podjetja nemudoma obveščena.

Podjetje si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika. Kot bistvena zmota šteje zmota v bistvenih lastnostih blaga in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za bistvene, podjetje pa v primeru vednosti ne bi sklenilo pogodbe. To vključuje tudi očitne zmote v ceni.

Obravnava pritožb in reševanje sporov

Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med podjetjem in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež podjetja.

Skladno z zakonsko ureditvijo podjetje ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Ponudnik, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na naslednjem URL naslovu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Podjetje spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Podjetje zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov: info@upline.si. Podjetje bo stranki v 8 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.

Odstop Podjetja od pogodbe

V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima podjetje pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru podjetje na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske, če za to obstaja upravičeno dejstvo.

Prav tako ima podjetje pravico odstopiti od pogodbe v primeru, če stranka, ki ni potrošnik, postane insolventna ali plačilno nesposobna ali če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.

Podjetje ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje podjetju neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

O podjetju UPline doo

Podjetje UPline d.o.o. je vpisano v poslovni register Slovenije AJPES, izpostava Ljubljana, z dnem 04.10.2018, z matično številko 829254000, ID za DDV je SI84426977 podjetje je zavezano za DDV. Podjetje ni zavezano k nobenim kodeksom ravnanja. Podjetje je vpisano v sodni register pod številko SRG 2018/39241, Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Pritožbe, reklamacije in informacije - kontakt:

T: 03 620 89 82

E: info@upline.si

Delovni čas podjetja UPline d.o.o.

Od pon. do petka: od 08.00 ure do 16.00 ure

Sobote, nedelje in prazniki zaprto.

UPline doo, 10.03.2022