Site Loader

Računovodstvo za obdelavo podatkov potrebuje verodostojno knjigovodsko listino, saj le na podlagi nje lahko zagotavlja tudi verodostojne podatke v računovodskih izkazih. Knjigovodske listine najprej delimo glede na kraj nastanka na zunanje (nastanejo izven podjetja) in notranje (nastanejo v podjetju), nato pa še na izvirne (potrjujejo nastanek poslovnega dogodka) in izvedene (sestavljene so iz podatkov izvirnih listin). Da so knjigovodske listine lahko verodostojne, jih mora kontrolirati oz. pregledati vsaj ena oseba, praviloma pa jih pregleda več, odvisno od kraja nastanka in namena, za katerega so izdane. Ker pa so knjigovodske listine tudi predmet raznih revizij, jih je potrebno hraniti. Dolžina hranjenja posamezne knjigovodske listine je določena z zakonom in traja od dveh let naprej, lahko tudi neomejeno. Da bi bile računovodske informacije in računovodski izkazi čimbolj enotni in verodostojni ter pravočasno posredovani ustreznim institucijam, morajo računovodje spremljati in uporabljati ustrezno zakonodajo ter spoštovati računovodska načela.

Krogotok knjigovodske dokumentacije je lahko zapleten za poslovnega uporabnika, če le to ni njegova osnovna dejavnost. Zato pri tem potrebuje pomoč in zanesljivega partnerja, ki mu bo pomagal vzpostaviti pravilno in zakonsko urejeno računovodstvo. Torej, lahko zagotovo trdimo, da je računovodstvo najpomembnejši del informacijskega sisteme vsakega podjetja.

Post Author: UPline